Osnovne stvari o islamu; fetve o terorizmu

Sa imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog! Na sljedećem linku imate skup fetvi od eminentnih učenjaka islama iz skorijeg doba koji su osudili samoublačke napade i ubijanje nevinih osoba. Uz to, kao jedan vid dodatka imate osnovne stvari u islamu.

http://www.fatwa-online.com/downloads/dow004/islamagainstterrorism.chm

O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!(El-Maide, 8 )

Advertisements

Poligamija u islamu

Pitanje: Zašto je u islamu muškarcima dozvoljeno da imaju više od jedne žene? Tj. zašto je poligamija u Islamu dozvoljena?

1. Definicija Poligamije

Poligamija predstavlja bračnu zajednicu gdje jedan supružnik ima više od jedne supružnice. Postoje dvije vrste poligamije. Jedna je poligamija – gdje muškarac oženi više od jedne žene, i druga je poliandrija – gdje se žena uda za više od jednog muškarca. U Islamu je poligamija dozvoljena; dok je poliandrija u potpunosti zabranjena.

2. Kur’an je jedina vjerska knjiga na svijetu koja kaže,“oženi samo jednu“.

Kur’an je jedina vjerska knjiga, na ovoj zemlji, koja sadrži frazu ‘oženi samo jednu’. Nema druge vjerske knjige koja naređuje/upućuje čovjeka da ima samo jednu ženu. U svim drugim religijskim skriptama, bilo to u Vedi, Ramayani, Mahabharati, Geeti, Tori ili Bibliji, se ne može naći restrikcija u ženidbi više žena. Prema ovim knjigama jedan čovjek može oženit koliko želi žena. Tek je kasnije, uspostavljeno od strane hinduskih sveštenika i hrišćanske crkve da svedu broj žena na jednu. Mnoge ličnosti iz hinduskih vjerskih spisa imale više od jedne žene. Kralj Dašrat, otac Rama, imao je više od jedne žene. Krišna je imao nekoliko žena.

U ranijim vremenima, hrišćanima je bilo dozvoljeno da imaju koliko god žele žena, zbog toga što Biblija nije stavljala zabrane u pogledu broja žena. Tek prije nekoliko stoljeća Crkva je svela broj žena na jednu.

Poligamija je dozvoljena i u Judaizmu. Prema Talmudskom pravilniku, Abraham je imao tri žene, Solomon je imao stotine žena. Praktikovanje poligamije je nastavljeno sve do Rabina Geršom ben Yehudah-a (960 – 1030.) koji je proglasio ukaz protiv poligamije. Jevrejski Sefardski odred koji je, živeći u muslimanskim zemljama, nastavio da je praktikuje do kasnih 1950, do odluke Glavnog saveza rabina u Israelu da se proširi zabrana u ženjenju više od jedne žene.

Zanimljiva činjenica: Do 1975 Indijski hindusi su veći poligamisti od muslimana. Izvještaj ‘Komiteta o statusu žena u islamu’, izdat 1975. napomenuo je na stranicama 66 i 67 da je postotak poligamijskih brakova između 1951 i 1961 bio 5.06% među Hindusima i samo 4.31% među muslimanima. Prema zakonu u Indiji jedino je muslimanima dozvoljeno da imaju više od jedne žene. Bilo je nelegalno za bilo kojeg nemuslimana u Indiji da ima više od jedne žene. Dakle, iako je bilo ilegalno, hindusi su imali više slučajeva poligamije nego muslimani. Ranije, nije bilo nikakvih zabrana, čak ni hindusima, da imaju neograničen broj žena. Tek je u 1954 zabranjeno i postalo ilegalno hindusima da imaju više od jedne žene. Trenutno je indijski zakon taj koji brani hindusima da imaju više od jedne žene a ne hinduski vjerski spisi i knjige.)

Da sad analiziramo zašto Islam dozvoljava čovjeku da ima više od jedne žene.

3.Kur’an dozvoljava poligamiju ali u granicama

Kao što sam ranije spomenuo, Kur’an je jedina vjerska knjiga na licu zemlje koja kaže ‘oženite samo jednu’. Kontekst ove fraze je uzet iz sljedećeg ajeta sure En-Nisa, Veličanstvenog Kur’ana: ‘Onda se oženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom. (El-Kur’an 4:3)’

Prije nego je Kur’an objavljen, nije bilo nikakve granice u poligamiji i mnogi muškarci su imali mnogo žena, neki čak i po stotinu. Islam je postavio granicu do 4 žene. Islam nudi muškarcu dozvolu da oženi dvije, tri ili četiri žene, al samo pod uslovima da se spram svih njih odnosi pravedno. Ali u istom poglavlju, Sure En-Nisa aje 129, Kur’an kaže: ‘Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli.. (Al Kur’an 4:129)’

Upravo radi toga poligamija nije pravilo (misli se na zakon) nego iznimka iz pravila. Mnogi ljudi su u zabludi da je muslimanu obaveza da ima više od jedne žene.

U islamu svaka stvar potpada pod jednu od sljedećih pet kategorija:

(i) Farz – obaveza ili dužnost. (ii) Mustehab – preporučeno ili podstiče se na to dijelo/pohvalno. (iii) Mubah – dopušteno ili dozvoljeno. (iv) Mekruh – nije preporučeno ili ne podstiče se se na to dijelo. (v) Haram – zabranjeno.

Poligamija spada u srednju kategoriju dopuštenih stvari. Ne može se reći da musliman koji ima dvije, tri, četiri žene je bolji musliman u poređenju sa muslimanom koji ima samo jednu ženu!

4. Prosječni životni vijek žene je veći u odnosu na muškarca

Prirodno se muškarci i žene rađaju u otprilike istom broju. Žensko dijete ima mnogo više imuniteta u odnosu na muško. Žensko dijete se može boriti sa mikrobima i bolestima mnogo bolje od muškog dijeteta. Iz ovog razloga, tokom pedijatrijskog perioda mnogo je više smrtnih slučajeva među muškom djecom nego li među ženskom. Tokom ratova ginu u prosjeku više muškarcu u odnosu na žene. Mnogo više muškaraca umire u nesrećama i bolestima u odnosu na žene. Prosječan životni vijek žene je duži od vijeka muškarca, i u svakom vremenskom periodu ljudi mogu naći više udovica nego udovaca.

5. Indija je zemlja koja ima više muške populacije nego ženske ali zbog abortusa i ubistava ženske djece.

Indija je jedna od rijetkih zemalja, zajedno sa ostalim komšijskim zemljama, u kojima populacija žena je manja u odnosu na mušku populaciju. Razlog leži u visokom procentu ubistava djece u Indiji, i u činjenici da više od jednog miliona ženskih fetusa se abortira svake godine u ovoj zemlji, nakon što se identifikuju kao žene. Ako bi se ova zla praksa zaustavila, onda bi i Indija imala više žena u poređenju sa muškarcima.

6. Svjetska populacija broji više žena nego muškaraca.

U SAD-u, žene brojčano prelaze muškarce za 7.8 miliona. Samo u New York-u ima jedan milion žena više u poređenju sa muškarcima, a od muške populacije New York-a 1/3 su homoseksualci (sodomi). Ovo znači da ovi ljudi nemaju želju da se ožene sa ženom. Velika Britanija ima 4 miliona žena više u poređenju sa muškarcima. Njemačka ima 5 miliona žena više u poređenju sa muškarcima. Rusija ima 9 miliona žena više u poređenju sa muškarcima. Samo Allah zna koliko još miliona žena ima na svijetu više u poređenju sa muškarcima.

7.Zabranjivanje svakom čovjeku da ima više od jedne žene nije ni praktično ni logično.

Pa i kad bi se svaki čovjek oženio za jednu ženu, postojalo bi više od 30 miliona žena u SAD-u koje ne bi mogle imati muža (ako se uzme u obzir da Amerika ima 25 miliona homoseksualaca). Bilo bi više od 4 miliona žena u Britaniji, 5 miliona žena u Njemačkoj i 9 miliona žena u Rusiji samo koje ne bi mogle naći muža. Predpostavimo da moja sestra je jedna od neudatih žena koje žive u SAD-u, ili predpostavimo da je vaša sestra jedna od neudatih žena u SAD-u. Jedine dvije opcije preostale za nju su da se uda za muškarca koji već ima ženu, ili da postane ‘javno vlasništvo’. Nema druge opcije. Svi koji su umjereni, skromni će izabrati prvu opciju. Mnoge žene ne bi željele da dijele svog muža sa drugim ženama. Ali u islamu, kada situacija to iziskuje tj. ako je neophodno žena muslimanka je dužna da podnese manje privatne gubitke u prevenciji velikog gubitka, prepuštanja druge sestre muslimanke da postane ‘javno vlasništvo’.

8. Bolje se udat za oženjenog nego postati ‘javno vlasništvo’

U zapadnoj kulturi, je uobičajeno za muškarca da ima ljubavnicu i/ili dodatne vanbračne odnose, u svakom slučaju, žena vodi sramotan, nezaštičen način života. Isto društvo, ipak nedopušta da čovjek ima više od jedne žene, u odnosu u kojem će žena sačuvati svoju čast, dostojanstvenu poziciju u društvu i odnosu u kojem če žena biti zaštićena. Prema tome, jedine dvije opcije za ženu koja ne može da nađe muža je da se uda za oženjenog čovjeka ili da postane ‘javno vlasništvo’. Islam preferira da žena ima dostojanstvenu poziciju tako što joj dopušta prvu opciju i nedozvoljava drugu. Postoje mnogi drugi razlozi, zašto Islam je dozvolio poligeniju u granicama, ali glavni je da bi se zaštitila skromnost žene.

Prevod sa malim modifikacijama preuzet sa:

Poligamija – visezenstovo u islamu

Da li je islam širen macem? Dr Zakir Naik odgovara

DA LI JE ISLAM ŠIREN MAČEM?


Pitanje:
Kako se Islam može zvati religijom mira, kad je širen mačem?

Odgovor:
Jedna je od mnogih zamjerki među nemuslimanima da Islam danas ne bi imao milione pristalica, da se nije širio silom. Sljedeći razlozi će pokazati, da je istina daleko od toga, i da je to bila sila Istine, razloga i logike koja je bila odgovorna za brzo širenje Islama.

1. Islam znači mir.
Islam dolazi od riječi „selam“ što znači mir. Takođe znači pokoravanje Allahovoj, swt, volji. Prema tome Islam je religija mira, koja se postiže pokoravanjem volji Uzvišenog Tvorca, Allah, swt.

2. Nekad je sila potrebna da bi se mir održao.
Nije svaki čovjek naklonjen da održava mir i harmoniju. Ima mnogo tih, koji bi uništili taj mir, iz svojih (preobučenih) interesa. Ponekad je potrebno primjeniti silu da bi se mir održao. Baš iz ovog razloga imamo policajce koji koriste silu protiv kriminalaca i drugih antisocijalnih elemenata društva da bi se održao mir u jednoj državi. Islam je religija mira. Istovremeno, Islam budi njegove sljedbenike da se bore tamo gdje postoji ugnetavanje. Nekad to zahtjeva korišćenje sile. U Islamu, sila može biti korištena samo da se zna za mir i pravdu.

3. Mišljenje istoričara De Lacy O’Leary.
Najbolji odgovor na pogrešno shvatanje da je Islam širen silom dao je istoričar De Lacy O’Leary u knjizi „Islam at the cross road“ – „Islam na raskrsnici“, stranica 8:
„Istorija, međutim, nam objašanjava, da je je legenda o fanatičnim muslimanima koji jure svijetom i prisiljavaju pokorene narode da prime Islam, najapsurdniji mit koji su istoričari ikad zabilježili.“

4. Muslimani su vladali Španijom 800 godina.
Muslimani su vladali Španijom oko 800 godina. Muslimani u Španiji nikad nisu koristili silu da bi ljudi primali Islam. Kasnije su došli krstaši koji su istjerali muslimane. I nije bio nijedan musliman koji je mogao javno da prouči ezan, poziv na molitvu.

5. 14 miliona Arapa su Koptski hrišćani.
Muslimani vladaju Arabijom već 1 400 godina. Samo par godina su vladali Britanci i Francuzi. Ipak, danas imamo 14 000 000 Arapa koji su Kopti. Da su muslimani koristili silu ne bi bio nijedan Arap, a da je hrišćanin.

6. Više od 80% nemuslimana u Indiji.
Muslimani su vladali Indijom oko 1000 godina. Da su htjeli, a imali su sredstva za to, preobratili bi svakog nemuslimana u muslimana. Danas je oko 80% Indije nemuslimansko stanovništvo. Svi ovi Indijci nemuslimani svjedoče da Islam nije širen silom.

7. Indonezija i Malezija.
Indonezija je zemlja sa najvećim brojem muslimana u svijetu. Većina Malezije su muslimani. Postavlja se pitanje: „Koja je to vojska išla u Indoneziju i Maleziju?“

8. Istočna obala Afrike.
Slično, Islam se nezamislivom brzinom širio i Istočnom obalom Afrike. Ponovo se postavlja pitanje, ako je Islam širen silom: „Koja je to muslimanska vojska išla u Istočnu Afriku?“

9. Thomas Carlyle.
Poznati istoričar, Thomas Carlyle, u njegovoj knjizi “Heroes and Hero worship” – „ Heroji i slavljenje heroja“ govori o pogrešnom shvatanju širenja Islam: „Da, mač, ali gdje ćete naći taj mač? Svaku novu ideju, na svom početku zastupa manjina. U glavi jednog čovjeka. I ona tu stanuje. Jedan jedini čovjek na svijetu vjeruje u nju, jedan čovjek protiv cijelog čovječanstva. Da on uzme mač, i da na taj način propagira, malo će to uraditi za njega. Moraš imati svoj mač! Sama ideja će se propagirati ako može.“

10. Nema prisile u vjeri.
Sa kojim mačem je Islam širen? I da ga muslimani posjeduju, ne bi ga smjeli koristi, jer Kur’an jasno kaže: „U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti – pravi put se jasno razlikuje od zablude!“ (Ku’ran, 2:256)

11. Mač intelekta
Mač intelekta. To je mač koji osvaja srca i umove ljudi. Kur’an kaže u suri En-Nahl – poglavlje 16 – ajet 125: „Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima ne najljepši način raspravljaj!“

12. Povećanje broja sljedbenika svjetskih religija od 1934 do 1984
Članak u Reader’s Digest ‘Almanac’, godina 1986, dao je statistike procentualnog porasta glavnih religija svijeta, u periodu od pola vijeka, 1934-1984. Ovaj članak se takođe pojavio u ‘The Plain Truth’ magazine. Na vrhu (tabele) je bio Islam koji se povećao za 235%, dok je hrišćanstvo samo za 47%. Postavlja se pitanje: Koji se to rat vodio u XX vijeku koji je preveo ovoliko ljudi u Islam?

13. Islam je najbrže rasteća religija u Americi i Evropi
Danas je najbrže rasteća religija u Americi Islam. Najbrže rasteća religija u Evropi je Islam. Koji to mač prisisljava ljude na Zapadu da primaju Islam u ovolikom broju?

14. Dr Joseph Adam Pearson.
Dr Joseph Adam Pearson pravo kaže: „ Ljudi koji se brinu da će jednog dana Arapi posjedovati nuklearno oružje, ne uspjevaju da primjete da je Islamska bomba već bačena, onog dana kad je rođen Muhammed SAVS.“

Muslimani se klanjaju nekom drugom bogu?

Muslimani se klanjaju nekom drugom bogu?

„Allah“ je jednostavno riječ koju Arapi koriste za Boga. Za muslimane, Allah je najveće i najobuhvatnije od imena Boga, to je jedna arapska riječ bogatog značenja, koja se koristi za Jednog Boga, ne pripisujući mu druga. Opisujući Boga, i Jevreji, na hebrejskom jeziku, koriste sličnu riječ – eloh – riječ koju je i Isus Hrist koristio kada se molio Bogu. Allah je dakle isti Bog kome se mole i muslimani i hrišćani i Jevreji. Allah se izdvaja u obožavanju i samo Njemu se čini obećanje da će se samo Njegovim naredbama pokoravati, koje je On Uzvišeni objavljivao preko Svojih vjerovjesnika i poslanika, koji si bili poslati različitim narodima u različitim vremenima. Muslimani vjeruju da je Bog Jedan i Jedini. On, Uzvišeni, se ne umara niti ima sina ili sudruga, kao što nema ljudske osobine, što ćemo naći da Mu se pripisuje u nekim drugim vjerama.

Napomena: Ukoliko se malo potrudite da nađete Bibliju na arapskom, vidjećete da hrišćani Arapi koriste upravo riječ „Allah“. Ono što će vam vjerovatni  i drgu napomenut jeste da, recimo, riječ Allah, u arapskom jeziku nema rodove, i nema množinu, dok se za riječ “Bog” to ne može reći. Možete reći bogovi, boginja i tako dalje. Sa rječju Allah to nije moguće, pa je ova riječ po mnogo čemu jedinstvena.

Islam ugnjetava žene?

Predrasuda br. 2: Islam ugnjetava žene

Obično se u glavama ljudi nalazi sljedeća slika muslimanke: ona nosi veo(1), mora da ostaje kući i ne smije da vozi kola. Iako neke muslimanske zemlje (2) imaju zakone koje stvarno ugnjetavaju žene, to se ne smije pripisati islamu jer to ne dolazi od islama. U mnogim od ovih zemalja Šerijat nije na vlasti i te zemlje donose zakone koji su pogled njihove kulture na pitanje jednakosti polova. Sa druge strane, islam daje muškarcima i ženama različite uloge i zadatke i njihova jednakost je utvrđena u Kur’anu i Sunnetu(3). Islam gleda na ženu, bez obzira ona bila udata ili neudata, kako je jedinku koja imaju svoja prava i koja ima pravo da posjeduje svoj imetak. Žena, kada se uda, od muža dobija mehr – vjenčani dar, kojeg ona zadržava da ga koristi kako hoće, i zadržava svoje prezime umjesto da uzima(4) muževljevo prezime. I od muškaraca i od žena se očekuje se očekuje da se oblače na skroman i dostojanstven način. Božji Poslanik (sallallahu alejhi ve sellem) kaže: “Najbolji su oni među vama koji su najbolji prema svojim ženama.” Bilo kakvo nasilje nad ženom i nasilno nametanje odluka je zabranjeno! Vjenčanje u islamu je jednostavan ugovor u kojeg obje strane mogu da imaju uslove. Posebni običaju vezani za vjenčanje su različiti od zemlje do zemlje. Razvodi su rijetki, iako su prihvatljivi kao zadnje rješenje. Prema islamu djevojka muslimanka ne smije biti vjenčana protiv njene volje! Ono što njeni roditelji mogu uraditi jeste da predlože mladića za kojeg misle da je prikladan za nju.

(1) taj veo se naziva hidžab

(2) Za zemlju kažemo da je muslimanska ako je u njoj većinsko stanovništvo muslimansko

(3) Sunnet poslanika Muhammeda (sallallahu alejhi ve selleme) je njegova praksa.

(4) Bolje rečeno nameće u mnogim slučajevima.

Top predrasude o islamu: Muslimani su nasilni, teroristi i/ili ekstremisti

TOP LISTA PREDRASUDA O ISLAMU:

Muslimani su nasilni, teroristi i/ili ekstremisti.

Ovo je jedna od najvećih laži koja se veže za islam, a koja, bez sumnje, potiče od stereotipne slike koju mediji “proguravaju”. Kada jedan naoružani napadač napadne džamiju u ime judaizma, ili kad jedan katolik, pripadnik IRA, aktivira bombu usred naseljenog mjesta, ili kada srpski policajci pravoslavci siluju i ubijaju civile, onda se ovo ne iskorištava kao stereotip kojim će se čitava jedna vjera okarakterisati. Nikad se ova djela ne pripisuju vjerama počinioca. Sa druge strane, toliko puta čujemo da se riječi “islamski, muslimanski fundamentalizam” vezuju sa nasiljem.


Politika u mnogim tzv. muslimanskom zemljama moguće je da ima a moguće je i da nema svoju osnovu u islamu. Često će se desiti da diktatori i političari zloupotrijebe ime islama.
Treba se sjetiti i otići na izvore islama i razdvojiti ono što islam stvarno jeste od one slike koju mediji nameću.

Jezički, islam znači: “pokoravanje Bogu,” a izveden je od riječi koja znači “mir.”(1)

Islam se nekima čini da je čudan ili čak ekstreman u današnjem svijetu. Možda je to zato što na Zapadu vjera nije ušla u sve pore života, dok nasuprot tome, za muslimane je islam način života, i oni ne prave razliku između svjetovnog i duhovnog u njihovim životima. Kao i hrišćanstvo, i islam dozvoljava borbu u svrhe samoodbrane, u odbrani vjere, ili kada se radi o onima kojima su protjerani iz svojih domova. U islamu su pravila ratovanja precitno definisana, a među njima su i zabrane da se povrijede civili, uništavaju usjevi, drveće i ubija stoka.


Nigdje islam ne dozvoljava ubijanje nedužnih! Kaže Kur’an: “I borite se na Allahovu putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali ne prelazite granice. Zaista Allah ne voli one koji prekoračaju granice.” (2:190) i takođe: “Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i sve zna.”(8:61)

Dakle, borba je zadnje utočište i podvrgava se strogim pravilima. Muslimani vjeruju da postoje dva džihada. Drugi je borba duše sa egoističnim prohtjevima u cilju dostizanja duševnog mira.

(1) Pogledajte sljedeći članak: “Istinska vjera” u kategoriji “Uvod u islam” Uočićete da je islam jedina religija čije je ime izabrao sam Bog, i nije dobila ime ni po jednom čovjeku.