Značaj žene i njena uloga u formiranju društva

U ovom tekstu govorit ćemo o osnovnim čovjekovim obavezama, a nećemo govoriti o njegovim pravima. Većina zemalja u svojim zakonima tretiraju samo ljudska prava na koja on kao ljudsko biće prirodno ima pravo, a u potpunosti zapostavljaju govor o čovjekovim obavezama kada je u pitanju izvršavanje zakonskih normi.

Ponašaju se kao da su samo ljudska prava prirodna pojava, a da su čovjekove obaveze nešto što je nametnuto, da li tako što se čovjek svojom voljom na to obavezao ili ga na to, putem zakonskih odredbi, prisiljava društvena zajednica u kojoj živi.

Kakav je stav islama po ovom pitanju?

Želimo odmah na početku reći da islam u potpunosti odbija ovakav pristup ovom problemu. Prema islamskom učenju, ne postoji pravo a da nasuprot njemu ne postoji i obaveza, i jedno i drugo, i pravo i dužnost jednako su prirodni i fundamentalni.

Pored toga što je islam izjednačio muškarca i ženu u njihovim pravima i dao im da podjednako uživaju u časti i odlikovanosti, tu jednakost prenio je i kada su u pitanju obaveze koje čovjek preuzeo od Allaha, dž.š.: namjesništvo na Zemlji, savjesno upravljanje zemaljskim dobrima, robovanje samo Allahu, dž.š. I muškarac i žena imaju obavezu da zauzmu aktivno učešće u kreiranju zdravog ljudskog društva. Oni jedno drugo nadopunjuju i pomažu, a nikako nisu konkurencija niti opozicija jedno drugom.

Međutim, i sve do danas vode se rasprave čak i na Zapadu gdje se pokušava pronaći odgovor na pitanje: Koja je osnovna uloga žene u društvu?

Ponekad se u ovim raspravama zauzima naučni pristup i nude se svakojaka naučna pojašnjenja.

Ponekad se kao osnova za ove rasprave uzima potreba za što većom produktivnošću i proizvodnjom i ovo uglavnom potenciraju ljudi koji u pravi plan stavljaju ekonomski razvoj.

Ponekad je inspiracija za raspravu želja određenih struktura društva za tzv. emancipacijom žene i oslobađanjem od svih stega i normi koje podrazumijevaju bilo kakvo ograničavanje. Nekontrolirana seksualna razuzdanost uzrokovala je značajan pad morala, institucija porodice u temelju je razorena. Sve ovo potpuno je neprihvatljivo i prema islamskom učenju neispravno. Ne želimo da više govorimo o ovom pitanju, zadovoljit ćemo se sa već spomenutim, jer ono o čemu smo počeli govoriti jeste: uloga žene u društvu u kojem živi. Ukratko ćemo se podsjetiti na stavove određenih naučnika, književnika koji su poznati, posebno onih u Francuskoj.

Na ovom mjestu ograničit ćemo se na najnovija saopćenja iz sredstava informiranja.

Prvo: Francuska spisateljica Kristijana Kolanj autorica je djela ”Želim da se vratim u kuću”, a djelo govori o ulozi žene u društvu. Ona smatra da žena treba dati prednost brizi o kući i odgoju djece. Povodom ovog djela organizirana je javna naučna rasprava na jednoj od televizijskih stanica u Francuskoj. U njoj su učestvovali poznati autoriteti iz naučnih krugova iz oblasti pedagogije.

Drugo: Monika Pilijeti, ministrica za ženska pitanja u vrijeme bivšeg predsjednika Kalerija Džiskara Distana, čije su riječi objavljene u arapskom časopisu koji nosi naziv ”MEDŽELLE” u broju koji je objavljen u Londonu 7. 13. 1984. god. na str. 68. i 69. gdje ona odgovara na pozive poznate spisateljice Sejmon Debufor koja je javno obznanila da mrzi kućne poslove, te da žena neće biti slobodna sve dok se ne riješi staranja o djeci, dok ne dođe u takvu situaciju da joj nije potrebno sklapanje braka, te da je instituciju porodice potrebno ukinuti.

Monika joj odgovara sljedećim riječima: “Ja poštujem Sejmon Debufor zbog njene odlučnosti i odvažnosti da se bori za prava žene, ali se ne slažem sa njom u ovim njenim mišljenjima. Ako bismo se mi odrekle rađanja djece, to bi značilo kraj čovječanstva. Vjerujem da je obezvređivanje porodičnog života ustvari obezvređivanje žene i muškarca. Stalno ponavljam da žena nije manje inteligentna niti da ima manje sposobnosti od muškarca, ali u isto vrijeme tvrdim da je žena drugačija od njega.”

Treće: Nakon spominjanja tekstova Sejmon Debufor koja je pozivala u ”oslobađanje” ženskog spola, smatram da bi bilo prikladno spomenuti i knjigu ”Brak” čiji je autor Lion Pelum, predsjednik ministarstva Francuske, 1936. god. U ovoj svojoj knjizi koja je objavljena prije nego je postao predsjednik on poziva da se obavezno izglasa zakon kojim će se dozvoliti ženi da ima spolni odnos sa muškarcem i prije sklapanja braka. Ovi njegovi pozivi izazvali su burne reakcije u to vrijeme.

Četvrto: Nas ovom mjestu ograničit ćemo se na najnovija saopćenja iz sredstava informiranja TV- i štampe.

Francuska spisateljica Kristijana Kolanj autorica je djela ”Želim da se vratim u kuću” a djelo govori o ulozi žene u društvu. Ona smatra da žena treba dati prednost brizi o kući i odgoju djece. Povodom ovog djela organizirana je javna naučna rasprava na jednoj od televizijskih stanica u Francuskoj. U njoj su učestvovali poznati autoriteti iz naučnih krugova iz oblasti pedagogije. Lično sam gledao ovu emisiju.

Monika Pilijeti, ministrica za ženska pitanja u vrijeme bivšeg predsjednika Kalerija Džiskara Distana čije riječi su objavljene u Arapskom časopisu koji nosi naziv ”Časopis” u broju koji je objavljen u Londonu 7.13. 1984. god. na str. 68. i 69. gdje ona odgovara na pozive poznate spisateljice Sejmon Debufor koja je javno obznanila da; mrzi kućne poslove, te da žena neće biti slobodna sve dok se ne riješi staranja o djeci, dok ne dođe u takvu situaciju da joj nije potrebno sklapanje braka, te da je instituciju porodice potrebno ukinuti.

Monika joj odgovara sljedećim riječima: “Ja poštujem Sejmon Debufor zbog njene odlučnosti i odvažnosti da se bori za prava žene, ali se ne slažem sa njom u ovim njenim mišljenjima. Ako bi se mi odrekle rađanja djece to bi značilo kraj čovječanstva. Vjerujem da je obezvrjeđivanje porodičnog života ustvari obezvređivanje žene i muškarca. Stalno ponavljam da žena nije manje inteligentna niti da ima manje sposobnosti od muškarca ali u isto vrijeme tvrdim da je žena drugačija od njega.”

Nakon spominjanja tekstova Sejmon Debufor koja je pozivala u ”oslobađanje” ženskog spola smatram da bi bilo prikladno spomenuti i knjigu ”Brak” čiji autor je Lion Pelum predsjednik ministarstva Francuske 1936. god. O ovoj svojoj knjizi koja je objavljena prije nego je postao predsjednik on poziva da se obavezno izglasa zakon kojim će se dozvoliti ženi da ima spolni odnos sa muškarcem i prije sklapanja braka. Ovi njegovi pozivi izazvali su burne reakcije u to vrijeme.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: