Dr Zakir Naik: Kur’an i nauka (knjiga)

Sa imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog

Allah Uzvišeni je slao svoje poslanike, alejhimus-selam, sa dokazima. Kur’an, kao objava od Allaha, u tom pogledu nije izuzetak. Kur’an je nadnaravan i dokaz onima koji ga čitaju u mnogim pogledima. U to spada i činjenica da su ajeti objavljeni u Kur’anu potpuno precizni što se nauke tiče, i ne postoji nijedan ajet kojeg je nauka opovrgla. Naprotiv, kao što već rekoh, ajeti su zapanjujuće preciznosti. S obzirom da se radi o stvarima koje su u većini slučajeva otkrivene tek u skorije vrijeme, naučni ‘idžaz je još jedan dokaz da Kur’an nije potekao iz glave poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Želio bih da napomenem da Kur’an NIJE naučna enciklopedija, već se radi o tome da ne postoji jedan ajet koji je u suprotnosti sa naukom!

Ja vam nećem reći: “Vjerujte mi,” nego kažem: “Uvjerite se sami!”

Dr Zakir Naik: Kur’an i nauka

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: