Da li je islam širen macem? Dr Zakir Naik odgovara

DA LI JE ISLAM ŠIREN MAČEM?


Pitanje:
Kako se Islam može zvati religijom mira, kad je širen mačem?

Odgovor:
Jedna je od mnogih zamjerki među nemuslimanima da Islam danas ne bi imao milione pristalica, da se nije širio silom. Sljedeći razlozi će pokazati, da je istina daleko od toga, i da je to bila sila Istine, razloga i logike koja je bila odgovorna za brzo širenje Islama.

1. Islam znači mir.
Islam dolazi od riječi „selam“ što znači mir. Takođe znači pokoravanje Allahovoj, swt, volji. Prema tome Islam je religija mira, koja se postiže pokoravanjem volji Uzvišenog Tvorca, Allah, swt.

2. Nekad je sila potrebna da bi se mir održao.
Nije svaki čovjek naklonjen da održava mir i harmoniju. Ima mnogo tih, koji bi uništili taj mir, iz svojih (preobučenih) interesa. Ponekad je potrebno primjeniti silu da bi se mir održao. Baš iz ovog razloga imamo policajce koji koriste silu protiv kriminalaca i drugih antisocijalnih elemenata društva da bi se održao mir u jednoj državi. Islam je religija mira. Istovremeno, Islam budi njegove sljedbenike da se bore tamo gdje postoji ugnetavanje. Nekad to zahtjeva korišćenje sile. U Islamu, sila može biti korištena samo da se zna za mir i pravdu.

3. Mišljenje istoričara De Lacy O’Leary.
Najbolji odgovor na pogrešno shvatanje da je Islam širen silom dao je istoričar De Lacy O’Leary u knjizi „Islam at the cross road“ – „Islam na raskrsnici“, stranica 8:
„Istorija, međutim, nam objašanjava, da je je legenda o fanatičnim muslimanima koji jure svijetom i prisiljavaju pokorene narode da prime Islam, najapsurdniji mit koji su istoričari ikad zabilježili.“

4. Muslimani su vladali Španijom 800 godina.
Muslimani su vladali Španijom oko 800 godina. Muslimani u Španiji nikad nisu koristili silu da bi ljudi primali Islam. Kasnije su došli krstaši koji su istjerali muslimane. I nije bio nijedan musliman koji je mogao javno da prouči ezan, poziv na molitvu.

5. 14 miliona Arapa su Koptski hrišćani.
Muslimani vladaju Arabijom već 1 400 godina. Samo par godina su vladali Britanci i Francuzi. Ipak, danas imamo 14 000 000 Arapa koji su Kopti. Da su muslimani koristili silu ne bi bio nijedan Arap, a da je hrišćanin.

6. Više od 80% nemuslimana u Indiji.
Muslimani su vladali Indijom oko 1000 godina. Da su htjeli, a imali su sredstva za to, preobratili bi svakog nemuslimana u muslimana. Danas je oko 80% Indije nemuslimansko stanovništvo. Svi ovi Indijci nemuslimani svjedoče da Islam nije širen silom.

7. Indonezija i Malezija.
Indonezija je zemlja sa najvećim brojem muslimana u svijetu. Većina Malezije su muslimani. Postavlja se pitanje: „Koja je to vojska išla u Indoneziju i Maleziju?“

8. Istočna obala Afrike.
Slično, Islam se nezamislivom brzinom širio i Istočnom obalom Afrike. Ponovo se postavlja pitanje, ako je Islam širen silom: „Koja je to muslimanska vojska išla u Istočnu Afriku?“

9. Thomas Carlyle.
Poznati istoričar, Thomas Carlyle, u njegovoj knjizi “Heroes and Hero worship” – „ Heroji i slavljenje heroja“ govori o pogrešnom shvatanju širenja Islam: „Da, mač, ali gdje ćete naći taj mač? Svaku novu ideju, na svom početku zastupa manjina. U glavi jednog čovjeka. I ona tu stanuje. Jedan jedini čovjek na svijetu vjeruje u nju, jedan čovjek protiv cijelog čovječanstva. Da on uzme mač, i da na taj način propagira, malo će to uraditi za njega. Moraš imati svoj mač! Sama ideja će se propagirati ako može.“

10. Nema prisile u vjeri.
Sa kojim mačem je Islam širen? I da ga muslimani posjeduju, ne bi ga smjeli koristi, jer Kur’an jasno kaže: „U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti – pravi put se jasno razlikuje od zablude!“ (Ku’ran, 2:256)

11. Mač intelekta
Mač intelekta. To je mač koji osvaja srca i umove ljudi. Kur’an kaže u suri En-Nahl – poglavlje 16 – ajet 125: „Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima ne najljepši način raspravljaj!“

12. Povećanje broja sljedbenika svjetskih religija od 1934 do 1984
Članak u Reader’s Digest ‘Almanac’, godina 1986, dao je statistike procentualnog porasta glavnih religija svijeta, u periodu od pola vijeka, 1934-1984. Ovaj članak se takođe pojavio u ‘The Plain Truth’ magazine. Na vrhu (tabele) je bio Islam koji se povećao za 235%, dok je hrišćanstvo samo za 47%. Postavlja se pitanje: Koji se to rat vodio u XX vijeku koji je preveo ovoliko ljudi u Islam?

13. Islam je najbrže rasteća religija u Americi i Evropi
Danas je najbrže rasteća religija u Americi Islam. Najbrže rasteća religija u Evropi je Islam. Koji to mač prisisljava ljude na Zapadu da primaju Islam u ovolikom broju?

14. Dr Joseph Adam Pearson.
Dr Joseph Adam Pearson pravo kaže: „ Ljudi koji se brinu da će jednog dana Arapi posjedovati nuklearno oružje, ne uspjevaju da primjete da je Islamska bomba već bačena, onog dana kad je rođen Muhammed SAVS.“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: