Ko to tamo kuca?

Zamislite da sjedite u jednoj sobi. Soba je zatvorena. Zatim čujete da neko kuca na vrata od te sobe. Vi ne znate ko je, osoba je vama nepoznata, ali znate da je neko tu, znate da postoji. Kakva je ta osoba: visoka, niska? Debela, mršava? Bogata, siromašna? Samo možete nagađati. Možete otvoriti vrata, pa da pitate ko je to kucao. Ili, možete pitati nekog drugog, ko poznaje tu osobu, pa da vam je opiše, i da vas na taj način upozna s njom.

Slično je i sa pitanjem postojanja Allaha*. Znamo da je On Uzvišeni stvorio ovaj svijet, a spoznajemo ga preko Njegovih stvorenja, jer savršenstvo stvaranja ukazuje na snagu i mudrost Stvoritelja. (Sjetite se sobe: ako je osoba udarala, a ne kucala u vrata, znali biste da je neko jak.) Poslao je Svoje poslanike, alejhimus-selam**, kako bi nam pomogli u spoznaji Allaha, i kako bi nam prenijeli šta naš gospodar zahtjeva od nas, da bismo na taj način zaradili Njegovo zadovoljstvo.

*Allah – vlastito ime koje je Bog za sebe odabrao u Njegovoj zadnjoj objavi – Kur’anu. Riječ “Allah” koriste ne samo svi muslimani svijeta, već i hrišćani koji govore arapskim jezikom, pa se u prevodu Biblije na arapski pojavljuje riječ “Allah”

** Neka je na njih mir. Fraza koju muslimani koriste kada spomenu nekog od poslanika.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: