Bog i Njegova stvorenja

Bog i Njegova stvorenja

Kako potpuno predavanjo volje Bogu predstavlja srž obožavanja, osnovna poruka Božje vjere – islama – jeste obožavanje samo Boga. Zahtjeva odricanje od obožavanja bilo kakve osobe, mjesta ili stvari mimo Boga. Kako je sve sem Boga, tvorca svega, stvoreno, to se može reći da islam, u suštini, poziva čovjeka da napusti obožavanja stvorenja i da obožava Tvorca. On je jedini koji zaslužuje da bude obožavan od strane čovjeka, jer se samo Njegovom voljom molba može uslišati. Stoga, ako se čovjek moli drvetu, i njegova molba bude uslišana, nije drvo koje je uslišalo molbu, nego Bog, koji je dozvolio da se ispune uslovi za ono za šta je taj čovjek molio. Možda će neko reći: “Pa to je očigledno!” međutim, onima koji obožavaju drveće, i nije. Slično je i sa molitvama upućenim Isusu, Budi, Krišni, Svetom Kristoferu, Svetom Judi, ili čak Muhammedu – na te molitve odgovara Bog. Isus nije svojim sljedbenicima naredio da obožavaju njega, nego da obožavaju Boga, kako se to u Kur’anu kaže:

A kada Allah rekne: “O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ’Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!’” – on će reći: “Hvaljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. (Kur’an, 5:116)

Isus nije sam sebe obožavao, nego je obožavao Boga, pa se u jevanđeljima spominje sljedeće:

Poklanjaj se Gospodu Bogu svome, i Njemu jedinom služi. (Luka 4:8 )

Ovaj fundamentalni princip je sadržan u prvom poglavlju Kur’ana, koje se zove el-Fatiha, u 4. ajetu :

Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo. (Kur’an 1:4)

Takođe je Bog rekao u Svojoj zadnjoj objavi:

Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! (Kur’an 40:60)

Važno je napomenutu da osnovna poruka islama (klanjanje samo Bogu) takođe kaže da su Bog i Njegova stvorenja odvojeni entiteti. Bog nije jednak Svojim stvorenjim, niti bilo kom dijelu od njih, niti su Njegova stvorenja jednaka Njemu ili “dijelu” Njega.

Možda je ovo nekome očigledno, ali čovjekovo obožavanje stvorenja, umjesto Stvoritelju, je velikim dijelom zasnovano na naznanju ili zanemarivanju ovog principa. Vjerovanje da je Bog prisutan u Svojim stvorenjima, ili da je Njegovo uzvišeno biće bilo ili je i sad prisutno u nekom od Njegovih stvorenja je dalo [lažno] opravdanje za obožavanje stvorenja Boga da bi se to nazvalo obožavanjem Boga.

Međutim, poruka je islama, kako je to preneseno putem poslanika, da se Bogu moramo klanjati, i da treba da se klonimo klanjanja Njegovim stvorenjima, direktno ili indirektno. U Kur’anu kaže Bog Uzvišeni:

Mi smo svakom narodu poslanika poslali: “Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!” (Kur’an 16:36)

Kada upitate one koji se klanjaju idolima zašto se klanjaju nečemu što je ljudska ruka napravila, odgovor koji dobijate jeste da oni ne obožavaju kamenog kipa, već Boga, koji se nalaze u njemu! Oni tvrde da je taj kameni lik samo mjesto “žižno mjesto“ Božjeg Bića, a da samo po sebi nije Bog! Onaj ko prihvati koncept Boga koji je prisutan u Svojim stvorenjima, će biti prinuđen da prihvati ovakav izgovor. Dok, onaj ko razumije osnovnu poruku islama i ono što proizilazi iz toga, nikad neće prihvattiti idolatriju, koliko god neko pokušavao da je opravda razumski. Oni koji su kroz povijest tvrdili da su božanstva su to zasnivali na tvrdnjama da je Bog prisutan u ljudima. Jedan korak dalje, tvrdili su da je Bog više prisutan u njima nego u drugima, te da bi zbog toga trebali njima da se pokoravamo i njih da obožavamo kao otjelovljenog Boga ili Boga koji se u njima nalazi. Slično je sa onima koji tvrde božasnstva drugih nakon njihove smrti, koji su našli plodno tlo među onima koji iznose laž da je Bog prisutan u čovjeku.

Dosad bi trebalo da je potpuno jasno da onaj koji je shvatio osnovnu poruku islama i ono što proizilazi iz te poruke nikad i ni pod kojim uslovima neće pristati da obožava ljudsko biće. Božja vjera je, po svojoj suštini, poziv da se obožava samo Tvorac a odbacivanje obožavanja stvorenja u bilo kojem obliku. Ovo je značenje riječi: “La ilahe ill-Allah” – Nema drugog istinskog božasnstva mimo Allaha. Iskreno izgovaranje ovih riječi i prihvatanje poslanstva čini da čovjek uđe u okvire islama, a iskrena vjera u ovo biva garancijom za Džennet. Božji Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je rekao: “Ko god kaže ‘Nema istinskog božanstva mimo Allaha’ i bude ustrajan na tome, ući će u Džennet.” Vjera u ove riječi za sobom povlači da pojedinac pokoris svoju volju Božjoj na način koji su to poslanici objasnili. Takođe traži od čovjeka da odustane od obožavanja lažnih božanstava.

Prevod odlomka iz: The True Religion of God, dr. Abu Ameenah Bilal Philips.

Knjigu na engleskom jeziku možete naći ovdje u .doc formatu ili ovdje u .pdf fomatu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: