Zašto islam?

Zašto Islam?

Riječi savjeta jednog konvertita na Islam…

Autor: Laurence B. Brown, MD

Objavljeno 05 Feb 2007 – Zadnji put mijenjano: 02 Dec 2007

Razgovarajmo iskreno. Skoro nikad nemuslimani ne izučavaju Islam dok ne iscrpe sve ostale vjere koje su im dostupne. Tek kada postanu nezadovoljni sa njima poznatim religijama, dakle sa Judaizmom, Hrišćanstvom, zatim sa ostalim modernim “-izmima” – Budizmom, Taoizmom, Hinduizmom (i “turizmom”, kako to moja ćerka jednom reče) – tek tada počnu razmišljati o Islamu.

Možda druge religije ne odgovoraju na velika pitanja života, kao što su “Ko nas je stvorio?” i “Zašto smo ovdje?”. Možda druge religije ne mogu da usklade nepravde koje se dešavaju u životu sa pravdom Tvorca. Možda nalazimo licemjerstvo u sveštenstvu, neodrživa načela vjere u kanonima ili iskrivljenost spisa. Šta god da je razlog, nalazimo nedostatke u vjerama sa kojima se sretnemo, i tražimo odgovor na naša pitanja na nekom drugom mjestu. A konačno “drugo mjesto” je – Islam.

Vjerovatno se Muslimanim neće svidjeti moje riječi da je Islam krajnje “drugo mjesto”. Ali tako je. Iako danas Muslimani čine petinu do četvrtinu svjetske populacije, nemuslimanski mediji prljaju ime Islama sa toliko užasnim klevetama tako da samo rijetki nemuslimani gledaju na vjeru na pozitivan način. I tako postaje normalno da je to zadnja vjera koju će jedan tragaoc izučavati.

Sljedeći problem je: dok se jedan nemusliman odluči da počne sa izučavanjem Islama, druge religije su uveliko uvećale njegov skepticizam, da na kraju postavi pitanje: “Ako je svaka “božanska objava” koju sam dosad upoznao iskrivljena, zbog čega bi Islam bio drugačiji?” Ako su varalice manipulisale svojim vjerama kako bi ih prilagodili svojim strastima, zašto onda da ne pretpostavimo da se isto desilo i sa Islamom?

Odogovor može biti dat u nekoliko redova, ali su knjige potrebne da se taj odgovor objasni. Kratki odgovor je: Postoji Bog. On je pravedan i želi da zaradimo nagradu Raja. Međutim, Bog nam je dao ovaj svijet kako bi nam to bio ispit, kako bi se oni dostojni toga izdvojili od onih koji to nisu. A bićemo izgubljeni ako se samo prepustimo prohtjevima. Zašto? Zatp što ne znamo šta On od nas traži. Ne možemo da se izborimo sa životom i svim onim što život nosi sa sobom bez Njegove upute, a On nam je poslao uputu u obliku objave.

Zasigurno, prethodne vjere jesu iskrivljene i to jedan od razloga zašto iza jedne vjere dolazi druga. Upitajte se: Zašto ne bi Bog poslao drugu objavu ako su prethodne iskrivljene? A ako su prethodne objave iskrivljene, onda je čovjeku potrebna druga objava, kako bi ostao na pravom putu koji je On propisao.

Dakle, treba da očekujemo da su prethodni spisi iskrivljeni, i treba da očekujemo da posljednja objava bude čista i neizmjenjena, jer ne možemo da zamislimo Boga Koji nas voli, a Koji nas ostavlja u zabludi. Ono što je našem razumu prihvatljivo jeste da nam Bog pošalje objavu, da je ljudi iskrive, zatim nam Bog pošalje još jednu objavu, i ljudi je ponovo iskrive, i tako ponovo i ponovo… sve dok Bog ne pošalje jednu, posljednju Objavu za koju On lično obeća da će je čuvati sve do zadnjeg.

Muslimani smtraju da je ta zadnja objava – Sveti Kur’an. Razmislite o njemu jer je vrijedan vaše pažnje.

Sada se vratimo naslovu: Zašto Islam? Zbog čega da vjerujemo da je Islam ta vjera koja je istinska, ta vjera koja posjeduje zadnju Božju objavu?

“Samo vi meni vjerujte, tako je!”

Koliko puta smo samo čuli ovo? Jedan poznatiji komičar je pričao šalu kako ljudi iz različitih gradova psuju jedni druge. U Čikagu oni to rade na ovaj način, u Los Anđelesu na onaj dok u Nju Jorku samo kažu: “Vjerujte mi.”

Dakle, ne vjerujte meni – vjerujte našem Tvorcu. Čitajte Kur’an, čitajte knjige, posjećujte dobre veb-sajtove. Šta god da radite, počnite sa tim, shvatite to ozbiljno, i molite našeg Tvorca da vas uputi.

Vaš život možda ne ovisi o tome, ali vaša duša zasigurno ovisi.

Copyright © 2007 Laurence B. Brown; tekst korišćen po dozvoli.

O autoru:

Laurence B. Brown, MD – Možete ga kontaktirati na BrownL38@yahoo.com. Autor je knjiga The First and Final Commandment (Amana Publications) i Bearing True Witness (Dar-us-Salam). Predstojeće knjige su istorijski trileri The Eighth Scroll, zatim drugo izdannje The First and Final Commandment, iznova napisana i podjeljena na MisGod’ed i nastavak God’ed.

Prevedeno sa sajta IslamReligion.Com gdje možete naći više info.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: