Razlike islama i ostalih religija (dio 1/2)

Kako se Islam razlikuje od ostalih vjera? (Dio 1/2)

Neke od karakteristika specifičnih za Islam, koje ne možete naći u drugim sistemima vjerovanja ili načinima života…

Autor: Huršid Ahmed

Jednostavnost, Racionalnost, Praktičnost

Islam je religija u kojoj nema nikakve mitologije. Sva islamska učenja su jednostavna i razumu prihvatljiva. Nema sujevjerja niti nelogičnih vjerovanja. Jednoća Boga, poslanstvo Muhammeda, koncept života poslije smrti su osnovne karakteristike Islama, a sve ovo je zasnovano na razumu i logici. Sva učenja Islama izviru iz ovih osnovnih principa i uz to su jednostavna i jasna. Ne postoji hijerarhija sveštenstva, kao što ne postoje ni namještene, apstraktne ideja ili komplikovani rituali.

Potpuno je moguće da se Kur’anu pristupi direktno (op. prev: tj. bez posrednika) i da se njegove naredbe sprovedu u praksu. Islam budi u čovjeku njegov razum i motiviše ga da ga koristi. Upućuje čovjeka da gleda stvari ovakvim kakve one su u stvarnosti. Kur’an čovjeka podstiče da stiče znanje i da moli Boga i da proširi njegovu svijest.

Reci: “Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!’ (Kur’an 20:114)

Bog takođe kaže:

“Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!” (Kur’an 39:9)

Prenosi se da je Vjerovjesnik, Bog ga blagoslovio, rekao:

Onaj ko napusti svoju kuću sa ciljem sticanja znanja, taj se uputio Božjim putem.” (et-Tirmizi)

I još se prenosi da je rekao:

Traženje znanja je obaveza svakom Muslimanu.” (Ibn Madždže i el-Bejheki)

Na ovaj način Islam izvodi čovjeka iz sujevjerka i tame i uvodi ga u svijet znanja i svjetla.

Ponovo treba biti naglašeno da je Islam praktična religija i da ne dozvoljava upuštanje u prazno i neplodno teoritiziranje. Islam nije samo ispovjedanje vjerovanja, već je to glavni poticaj čovjeku. Pravilno ponašanje mora da uslijedi za vjerovanjem u Boga. Vjera je nešto što mora da se praktikuje, a ne samo nešto što se izgovara jezikom. Kur’an kaže:

Onima koji vjeruju i čine dobra djela – blago njima, njih čeka divno prebivalište! (Kur’an 13:29)

Poslanik Muhammed je rekao:

Bog ne prima vjerovanje koje nije izraženo djelima, niti prima djelo koje nije u skladu sa vjerovanjem.” (et-Taberani)

Jednostavnost, racionalnost i praktičosti čine Islam jedinstvenom i istinskom vjerom.

Jedinstvo Materijalnog i Duhovnog

Jedinstvena karakteristika Islama je da ne razdvaja život na dva potpuno odvojena djela, na materiju i na duhovni život. Islam ne uči odricanje od života, već za ispunjenje života. Islam ne vjeruje u asketizam. Ne traži od čovjeka da se odrekne od materijalnih stvari. Duhovno uzdignuće se postiže pobožnim životom kroz ovaj uzburkani život, a ne time što ćemo se odreći ovog svijeta. Kur’an nas savjetuje da se molimo na sljedći način:

“Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!” (Kur’an 2:201)

Ali kada se govori o luksuznim stvarima, Islam uči čovjeka da bude umjeren i da ne pretjeruje, Bog kaže:

I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. (Kur’an 7:31)

Božji poslanik Muhammed, Bog ga blagoslovio, kaže:

Postite ali i prekidajte post (u pravo vrijeme), obavljajte namaz (molitvu) i budite revnosni u obavljanju (noćne molitve) i spavajte, jer tvoje tijelo ima pravo kod tebe, i tvoji oči imaju pravo kod tebe, i tvoja žena ima pravo kod tebe, i gost koji dođe kod tebe ima pravo kod tebe.”

Islam ne priznaje nikakvu podjelu na “materiju” i “moral”, “ovosvjetski” i “spiritualni” život, i naređuje čovjeku da svoju energiju usmjeri na to da čitav svoj život izgradi na zdravim, moralnim temeljima. Uči čovjeka da moral i materija idu zajedno, i da se duhovno uzdignuće može postići tako što se materijalne stvari iskoriste za dobrobit čovjeka, a pod zastavom pravde, a ne taj način što ćemo se posvetiti asketizmu ili tako što bježimo od izazova života.

Svijetu je nanesena šteta zbog jednostranosti mnogih religija i ideologija. Neke su u prvi plan isticale duhovnu stranu života, a zanemarili njegov materijalni dio. Na ovaj svijet gledaju kao na iluziju, varku i zamku. Sa druge strane, imamo materijalističke ideologije koje su potpuno zanemarile duhovnu i moralnu stranu života, i odbacili to kao nešto fiktivno, izmišljeno. Obje ove vrste religija odnosno ideologija su rezultirale nesrećom, jer su čovječasntvu oduzele mir i spokoj.

Čak i danas, vidimo da se ova neuravnoteženost pokazuje u ovom ili onom pravcu. Francuski naučnik dr De Brogbi je u pravu kada kaže kaže:

“Opasnost, ukoliko je intenzivnija jedna materijalistička civilizacija, jeste sama ta civilizacija; to je neuravnoteženost koja bi se pojavila ako paralelan razvoj spiritualnog života ne bi bio u mogućnsoti da povrati ravnotežu.”

Hrišćanstvo je otišlo u jednu krajnsot, dok je moderna civilizacija, u obje svoje varijante – sekularno-kapitalistička demokratija i marksistički socijalizam – -otišao u drugu krajnost. Prema lordu Snell-u:

“Izgradili smo jednu skladnu spoljašnost, ali smo zanemarili neophodnost postojanja jednog unutrašnjeg uređenja, pažljivo smo dizajnirali, ukrasili i očistili spoljašnost čaše, ali smo je napunili prestupima i ucjenama; iskoristili smo naše znanje i moć da ugodimo tijelu, ali smo dušu ostavili osrimašenom.”

Islam uspostavlja ravnotežu između ova dva aspekta života – materijalnog i duhovnog. Kaže da je sve stvoreno za čovjeka, ali je sam čovjek stvoren radi uzvišenijeg cilja: da uspostavi moralan i pravedan poredak koji će biti po volji Boga. Islamsko učenje snabdijeva neophodnim stvarima kako duhovne, tako i privremene potrebe čovjeka. Islam poziva čovjeka da očisti svoju dušu i da preuredi svoj svakodnevni život – i lični i društveni – i da uspostavi pravo nad moći, vrlinu nad manom. Prema tome, put Islama je srednji put, a cilj Islam je da kao bi čovjeka doveo do morala i time uspostavio i pravedno društvo.

Islam – jedan potpun način života

Islam nije religija u onom uobičajenom i iskrivljenom smislu, jer se ne ograničava na privatni život pojedinca. Islam je kompletan način života, i prisutan je u svakom polju ljudskog djelovanja. Nudi uputu u svim aspektima života – pojedinačnom i društvenom, materijalnom i moralnom, ekonomskom i političkom, pravnom i kulturnom, nacionalnom i internacionalnom. Kur’an naređuje čovjeku da primi Islam bez ikakvih ograđivanja, i da slijedi Božju uputu u svim aspektima života.

Ustvari, bila je to nesreća i nepogoda kada se religija ograničila na privatni život čovjeka, i kada je njena uloga u kulturi i društvu svedena na nulu, kao što se to desilo u ovom vijeku. Vjerovatno nijedan drugi faktor nije imao toliku ulogu u padu vjere kao što je ograničavanje vjere na privatni život. Riječima jednog modernog filozofa: “Religija od nas zahtjeva da se ono što je Božje odvoji od onoga što je “carevo”. Ovakva podjela znači degradaciju i svjetovnog i duhovnog… Religija, čiji sljedbenici nisi pogođeni kada se oblaci rata nadvijaju nad svima nama i kada industrijski konflikti predstavljaju prijetnju po društveni mir, vrijedi veoma malo. Razdvajajući ono što je Božje od onog što je “carevo”, religija je oslabila društvenu svijest čovjeka kao i osjećaj morala.”

Islam je u potpunosti protiv ovakvog jednog koncepta religije, i jasno kaže da su njegov cilj čišćenje duše pojedinca i obnova društva. Tako nalazimo u Kur’anu da Bog Uzvišeni kaže:

Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali, – a gvožđe smo stvorili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi -, i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru Njegovu i posalnike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, usitinu, moćan i silan. (Quran 57: 25)

Bog takođe kaže:

Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da se klanjate samo Njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna. (Kur’an 12:40)

Prema tome,čak i jedan letimičan pogled na Islamsko učenje pokazuje da je to jedan sveobuhvatan način života koji nijednu sferu ljudskog života ne preušta zlu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: